Bild
O nama / Zakonski priznata ustanova za zaštitu žrtava nasilja

Udrugu Centar za zaštitu od nasilja Salzburg koja se bavi prevencijom nasilja, pomoći i zaštitom žrtava zastupaju direktorica, Mag.a Christina Riezler, BA i njezina zamjenica Mag.a Hale Dönmez.
Centar za zaštitu od nasilja Salzburg raspolaže interventnom službom u smislu članka 25 st. 3 Zakona o policiji, pa je samim time zakonski priznata ustanova za zaštitu žrtava.

Zadaće:

  • psihosocijalno i pravno savjetovanje i pomoć žrtvama nasilja u obitelji ili društvenom okruženju kao i žrtvama uznemiravanja (stalking) radi vraćanja kvalitete života i mogućnosti samostalnog odlučivanja o vlastitom životu.
  • uspostava i izgradnja suradnje s policijom, sudovima, upravnim tijelima, ustanovama i pojedincima koji se bave tom temom.
  • prenošenje znanja i iskustava o uznemiravanju, nasilju u obitelji ili nasilju u društvenom okruženju zainteresiranim pojedincima na radionicama i seminarima.
  • unapređenje zakonskih prava žrtava.
  • poticanje jasnog društvenog stava koji bezuvjetno osuđuje nasilje i s poštovanjem se odnosi prema njegovim žrtvama.
     

Centar za zaštitu od nasilja Salzburg ovlašten je od strane Saveznog ministarstva pravosuđa u smislu čl. 66 st. 2 Zakona o kaznenom postupku da žrtvama kaznenih djela u skladu s čl. 65 al. 1 sl. a ili b Zakona o kaznenom postupku i članovima njihovih obitelji osigura pratnju u sudskim postupcima, tj. pomoć žrtvama od podnošenja prijave pa do završetka kaznenog postupka.
Pružene usluge dokumentiraju se u godišnjim radnim izvješćima i aktualnim statistikama.

Po nalogu:

Bild

Bild

Financirano sredstvima:

Bild

Bild

Bild

Bild