Bild
Hakkimizda / Yasal olarak taninmis magdur koruma

Şiddet önleme, mağdurlara yardım ve mağdur koruma için kurulmuş olan Salzburg Şiddete Karşı Koruma Merkezi, genel müdür Mag.a Christina Riezler, BA ve genel müdür yardımcısı Mag.a Hale Dönmez tarafından temsil edilmektedir.
Salzburg Şiddete Karşı Koruma Merkezi, Güvenlik Polisi Kanunu (SPG) madde 25 fıkra 3 anlamında bir müdahale dairesi yürütmektedir ve bu sayede yasal olarak tanınmış bir mağdur koruma kurumudur.

Derneğin görevleri

  • Aile içinde veya sosyal çevresinde şiddet görenlere ve Stalking mağdurlarına verilen psikososyal ve hukuki danışmanlık ve destek, kendi davranışını tayin etme hakkını ve yaşam kalitesini tekrar elde etmeyi hedeflemektedir.
  • Polisle, mahkemelerle, devlet daireleri ile, kurumlar ve konu ile ilgili münferit kişilerle işbirliği oluşturmak ve geliştirmek.
  • Çalıştay ve seminerler vasıtasıyla Stalking, aile içi şiddet veya sosyal çevrede yaşanan şiddet hakkında mevcut bilgiler ve tecrübelerin ilgi duyanlara aktarılması.
  • Mağdur haklarının yasal yollarla genişletilmesi.
  • Şiddeti kayıtsız şartsız kınayan ve mağdurlara saygıyla yaklaşan net bir toplumsal davranış tarzının güçlendirilmesi.
     

Salzburg Şiddete Karşı Koruma Merkezi, işlenen suçların CMUK madde 65 Z 1 lit. A veya b kapsamındaki mağdurlarına ve onların yakınlarına, CMUK Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu madde 66 fıkra 2 uyarınca Federal Adliye Bakanı tarafından mahkemede yardımcı olmakla, yani söz konusu kişilere suç bildiriminde bulunma anından ceza davasının sonuçlanmasına kadar olan süreçte desteklemekle görevlendirilmiştir.
Gerçekleştirilen hizmetler yıllık çalışma raporları ve güncel istatistiklerle belgelendirilmiştir.
 

Vekaleten:

Bild

Bild

Mali destek veren kuruluslar:

Bild

Bild

Bild

Bild